Latgales dati

1. septembris

Notikumi

199225

No jauna atklāta un iesvētīta piemiņas plāksne rugājiešiem - Latgales partizānu pulka cīnītājiem, kuri 1919. un 1920.gados piedalījās Rugāju un Latgales atbrīvošanas kaujās.
Pirmoreizi plāksne atklāta Rugājos pie sešklasījās panmatskolas ēkas 1937.gada 22.augustā.

199225

Rugājos atklāts Baltais krusts vācu karavīru un nacionālo partizānu piemiņai.
Baltais krusts uzstādīts apvidū, kur slepus tika rakti kritušie nacionālie partizāni un pārējie komunistiskā režīma upuri.

1995

Darbu uzsāk Daugavpils profesionālais pūtēju orķestris "Daugava".

1996

Uz Preiļu 1. vidusskolas bāzes izveidota Preiļu 1. pamatskola.

1998

Iesvētīts atjaunotais Viļakas ģimnāzijas karogu, kuru uzdāvināja 7. izlaiduma absolvents Imants Kaupe.

2000

Daugavpils domē darbu sāk tulks, kurš palīdz maznodrošinātajiem iedzīvotājiem noformēt dokumentus valsts valodā.

2000

Stājās spēkā Latvijas Republikas Valsts valodas likums, kura 3. panta 4. punktā ir teikts "Valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību."

2001

Iesvētīts Ludzas ģimnāzijas jaunais karogs. To pēc direktores Veronikas Putānes meta darināja Rēzeknes mākslas koledža.

2004

Daugavpils ģimnāzijai (bijušajai 1. vidusskaolai) piešķirts Valsts ģimnāzijas statuss.

2. septembris

3. septembris

4. septembris

5. septembris

6. septembris

7. septembris

8. septembris

Atceres dienas

9. septembris

10. septembris

11. septembris

12. septembris

13. septembris

14. septembris

Notikumi

1910

Darbu sāk Dricānu kooperācijas biedrība. /v.st./

1935

Rēzeknē 15.maija ielā 26 atklāta Latvijas zemnieku kredītbankas Rēzeknes nodaļa.
Latg Vo 18.09.1935

194275

Likvidēta zīda austuve "Daugavpils" (bijusī fabrika "Daugava"), kas atrad­ās Rēzeknes iela 95.

1993

Zemkopības ministrija reorganizē valsts uzņēmumu "Daugavpils dzirnavnieks", ar 1993.gada 1.oktobri nošķirot no tā kombinētās lopbarības ražošanas iecirkni "Mežciems". LR Zemkopības ministrija valsts uzņēmumu "Mežciems" pārveidoja valsts akciju sabiedrībā. 1994.gada 18.februārī tika apstiprināti valsts a/s "Mežciems" privatizācijas konkursa noteikumi. Uzņēmuma nosacītā cena - Ls 75 400.

1995

Izveidota piemiņas vieta pie profesora Leonarda Latkovska māju vietā palikušā lielā akmens Dekšāres pagastā.

200215

Atklāts Daugavpils pārvaldes jaunuzceltais Piedrujas robežapsardzības punkts.

200710

Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā prezentēts J.K. Broces “Zīmējumu un aprakstu” 4. sējums, kurš veltīts Latvijas mazajām pilsētām un laukiem. Latgalei veltīti 25 attēli.

2010

Ar Riebiņu novada domes lēmumu nolemts Galēnu pamatskolā izveidoto R.Mūka piemiņas istabu pārveidot par Robeta Mūka muzeju.

15. septembris

Notikumi

1938

Atklāts jaunuzceltais Bukmuižas aizsargu nams.

200710

Pēc 65 gadiem pēc restaurācijas sāk skanēt ērģeles Stirnienes svētā Laura baznīcā.

16. septembris

17. septembris

18. septembris

Notikumi

19. septembris

20. septembris

21. septembris

22. septembris

23. septembris

24. septembris

Atceres dienas

25. septembris

26. septembris

27. septembris

Notikumi

1999

Pieņemts ekspluatācijā modernizēts Pāternieku robežkontroles punkts.

2006

Par godu populārā latviešu kinorežisora Jāņa Streiča 70.gadu jubilejai režisora dzimtajā pusē Preiļos notiek jubilejas koncerts ar Maestro Raimonda Paula un populāru aktieru piedalīšanos.

200710

Darbību uzsāk Daugavpils Kamerorķestris. Diriģents, Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks.

2009

Pēc remonta atklāta Lauceses pagasta bibliotēka.

28. septembris

29. septembris

30. septembris