Latgales dati

1. septembris

Notikumi

1992

No jauna atklāta un iesvētīta piemiņas plāksne rugājiešiem - Latgales partizānu pulka cīnītājiem, kuri 1919. un 1920.gados piedalījās Rugāju un Latgales atbrīvošanas kaujās.
Pirmoreizi plāksne atklāta Rugājos pie sešklasījās panmatskolas ēkas 1937.gada 22.augustā.

1992

Rugājos atklāts Baltais krusts vācu karavīru un nacionālo partizānu piemiņai.
Baltais krusts uzstādīts apvidū, kur slepus tika rakti kritušie nacionālie partizāni un pārējie komunistiskā režīma upuri.

1995

Darbu uzsāk Daugavpils profesionālais pūtēju orķestris "Daugava".

1996

Uz Preiļu 1. vidusskolas bāzes izveidota Preiļu 1. pamatskola.

1998

Iesvētīts atjaunotais Viļakas ģimnāzijas karogu, kuru uzdāvināja 7. izlaiduma absolvents Imants Kaupe.

2000

Daugavpils domē darbu sāk tulks, kurš palīdz maznodrošinātajiem iedzīvotājiem noformēt dokumentus valsts valodā.

2000

Stājās spēkā Latvijas Republikas Valsts valodas likums, kura 3. panta 4. punktā ir teikts "Valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību."

2001

Iesvētīts Ludzas ģimnāzijas jaunais karogs. To pēc direktores Veronikas Putānes meta darināja Rēzeknes mākslas koledža.

200415

Daugavpils ģimnāzijai (bijušajai 1. vidusskaolai) piešķirts Valsts ģimnāzijas statuss.

2. septembris

3. septembris

4. septembris

5. septembris

6. septembris

7. septembris

8. septembris

Atceres dienas

9. septembris

10. septembris

Notikumi

11. septembris

12. septembris

Notikumi

200910

Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Slavas zālē Madridē svinīgā ceremonijā uzņemta Latvijas basketboliste Uļjana Semjonova (dzimusi Daugavpils rajonā).

13. septembris

14. septembris

15. septembris

Notikumi

1938

Atklāts jaunuzceltais Bukmuižas aizsargu nams.

16. septembris

Notikumi

17. septembris

18. septembris

Notikumi

19. septembris

20. septembris

21. septembris

22. septembris

23. septembris

24. septembris

Atceres dienas

25. septembris

26. septembris

Notikumi

27. septembris

28. septembris

29. septembris

30. septembris

Notikumi