Latgales dati
Dzimis 1875. gada 18. septembrī Lugažu apgastā.
Provizors,
Līdz Pirmajam pasaules karam kopā ar Vladislavu Rubulis darbojās PIlsētu un zemstvu savienības aptiekas centrālē Pēterburgā.
Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļas aptiekas pārvaldnieks.
Aptieka atradās Rīgas ielā 15/17, iepretim Baznīcas (tag. Vienības) laukumam.
Studentu korporācijas "Lettgalia" dibinātājs un filistrs.
1927. gadā Viktors Blūmentāls pārdevis savu aptieku Preiļos Rahilei Kaufmanei.
Brālis Dāvis Blūmentāls.
Miris 1932. gada 18. septembrī Daugavpilī. Apbedīts Rīgā, Garnizona kapos. Uz kapa ieraksts Viktors Blumentals 18.09.1875 - 18.09.1932.
Atsauces