Latgales dati
1993. gada augusts
Pakāpeniski izkristalizējas doma par Latgalei veltītās informācijas datorizētu apkopojumu (datu banku). Idejas iniciators – Daugavpils Universitātes Vēstures katedras docētājs, dr. hist. Henrihs Soms. Datu bāzes pamatu veido H.Soma savāktā kartotēka papīra formātā, kas veidota, kopš 1988.gada padziļināti studējot Latgales vēstures avotus (laikrakstus, arhīva materiālus) un publikācijas. Datu bāzes veidošanā iesaistās programmētājs, DU kultūrvēstures programmas students Vitauts Stočka.
1993. gada septembris - 1994. gada maijs
Izmantojot Microsoft FoxPro 2.6, izveidota datu bāzes programmatūra. Datu bāzes funkcionēšana nodrošina 386 MS –DOS dators.
Eksperimentālās stadijas pirmo datu ievadīšana.
1994. gada 11. maijs
Latgales Pētniecības institūta (LPI) Valdes sēdē apstiprināts datu bāzes „Latgales Dati” nolikums. Datu bāzes vadību un struktūru veido grupas vadītājs, programmētājs, datoru sistēmas administrators, galvenais redaktors, literārais redaktors, tehniskais redaktors, datu sistematizētāji.
Kopš 1994. gada maija
Intensīva datu ievadīšana. „Latgales datus” veido:
Henrihs Soms (grupas vadītājs),
Vitauts Stočka (programmētājs),
Valentīna Saleniece (tehniskais redaktors),
Valentīns Lukaševičs (literārais redaktors).
Par datu sistematizētājiem ir vēstures programmas studenti, kuri studē speciālkursu „Latgales vēsture”.
1995. gada janvāris
„Latgales Datu” Informācijas centrs sāk izdot novada izpētes materiālus „Latgales fakti un dati”. Metiens 50 eks. Kopumā līdz 1999. gadam publicēti 8 izdevumi.
Izdevumam ievadvārdus ir veltījis literatūras doktors un literāts Valentīns Lukaševičs:
LAI VYSS, KAS BEJS, NIU GRYUDŪS ĪT,
UN GARUOKS PALĪK GAIŠŪS DĪNU STORS.
TIK VAJAG MOZGUS VAĻĀ SĪT,
UN SĀKLUOS ĪAUGS GORS.
1996. gads
Datortehnikas modernizēšana (700 Ls). Darba grupas rīcībā ir Pentium Pro ar 16Mb RAM, printeris.
1997. gads
LPI un “Latgales datu” Interneta lapas veidošana, tematikas daļas “Šī diena Latgalē” izveide, informācijas papildināšana.
1997. gads
Pirmā publikācija par „Latgales datiem” zinātniskā izdevumā. Žurnālā „Latvijas Vēsture” nopublicēts datu bāzes apraksts. Sk.: (Latvijas Vēsture. 1997. Nr.28: 136.-139).
1998. gada oktobris
Gatavojoties LPI VII zinātniskajai konferencei Ludzā, izdots „Latgales faktu un datu” 7. izdevums, kas veltīts Ludzas vēsturei.
1999. gada oktobris
LPI VIII konferences priekšvakarā izdots „Latgales faktu un datu” 8. izdevums - apkopojums par Preiļu vēsturi.
2008. gada maijs
Uzsākta datu bāzes interneta versijas veidošana.
2008. gada jūlijs
Publiski pieejami kalendāri „Šī diena Latgalē” jūlija mēneša dati.
Kopš 2000. gada
Datu bāzes veidošanā iesaistījās DU Vēstures katedras prof. Aleksandrs Ivanovs, kurš prezentēja Latgales reģiona datu bāzi asociācijas „История и компьютер” konferencē Maskavā. Prof. A.Ivanovs ir šīs asociācijas biedrs kopš 2003.gada. Asociācija ir starptautiskas pētnieku organizācijas „History and Computing” Starpreģionu organizācija.
Kopš 2003. gada
„Latgales datu” veidošanā iesaistās Petrozavodskas valsts universitātes (Karēlija, Krievijas Federācija) matemātikas zinātņu kandidāts, docents Aleksejs Varfolomejevs.
2006. gads
Veikta datora modernizācija, iepirkts skeneris un printeris. Finansu līdzekļi tika piesaistīti no Izglītības un zinātnes ministrijas projekta.
2008. gada 24.–28. jūnijs
Datu bāze prezentēta starptautiskā zinātniskā konferencē “Digitālās humanitāras zinātnes 2008” (Oulu, Somija).
2008. gads
Jaunākā izstrāde „Latgales datu” jomā: starptautisks projekts „Kultūras un vēstures avotu digitālās reprezentācijas vienotā formāta izstrāde multimediju datu bāzēs un semantiskā tīkla izveide reģionālās vēstures pētniecības sekmēšanai (Historical Semantic Network, HSN)”.