Latgales dati

1990. gada 19. septembris

Anna Stafecka aizstāv Viļņas Universitātē disertāciju "Morfoloģiskās sistēmas īpatnības latgaliesu rakstu valodā". Zinātniecei piešķirts filoloģijas doktora grāds.

Atsauces
  • Bankavs, A., Jansone, I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Red. Inta Rozenvalde. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 277.lpp.