Latgales dati

1921. gada 18. septembris

Rīgā vairāku Latgales partiju pārstāvji vienojas par nepieciešamību veidot saimniecisku apvienību. Tiek izveidota apvienības veidošanas komiteja: F.Kemps, F.Trasuns, N.Skangels, O.Turkopuls, P. Šadurskis, J. Grišāns. Jaundibinātās apvienības "Dryva" statūti apstiprināti 1921. gada 25. oktobrī, darbību uzsāka 1921. gada 1. novembrī.
Sabiedrības mērķi ir: a) Latgales lauksaimniecības, rūpniecības un tirdzniecības vispusīga attīstība un veicināšana; b) Latgales apgabala visādu ražojumu apstrādāšana, vietēju ūdeņu un citu dabas spēku rūpnieciska izmantošana, būvniecības attīstīšana un pabalstīšana; c) plaša tirdzniecība Latgalē, pārējā
Latvijā un citās valstīs ar visādiem ražojumiem, materiāliem, pusfabrikātiem un fabrikātiem; sabiedrībai piederošu vai viņai komisijas ceļā nodoto preču ievešana Latvijā, izvešana no Latvijas, kā arī transportēšana caur Latviju,
Apvienība no Centrālās zemes ierīcības komitejas pieprasījuši Kalkūnu muižas rūpniecības iekārtas - rauga un ķieģeļu cepļus, Līvānu dzirnavas (ar zemi 14 ha) , Balvu muižas tvaika dzirnavas.
Apvienībā balsstiesības ir tam, kuram pieder 5 pajas jeb 13 500 Latvijas rubļu.
Par apvienības valdes locekļiem 1935. gadā norādīti: 1) direktors: rīkotājs un valdes priekšsēdētājs Staņislavs Zalāns, dzīvo Līvānu pag. Dubnas ūdensdzirnavās; 2) Juris Velkme, dzīvo Naujenes pag. Kalnu mājās; 3) Roberts-Kārlis Kalniņš. Dubultos, Dārzu ielā 22.
Tiesas apvienību atzina par bankrotējušu 1939. gada 10. janvārī.

Atsauces
  • “Uzaicynojums.” Latgalīts. 1921. 10.novembris.
  • “Bībreibu dzeive.” Latgolas Vōrds. 1921. 29.novembris.
  • “Tiesu sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1939. 13. aprīlis.