Latgales dati

1949. gada 12. septembris

Sakarā ar Raiņa nāves 20.gadadienu 11.-12. septembrī Latvijā rīkoti plaši piemiņas pasākumi. Tadenavā, Jasmuižā, Randenē, Grīvā atklātas piemiņas plāksnes.
Grīvā plāksne (40X60 cm, bronzas un vara sakausējums) atklāta pie skolas, kura mācījās Rainis. Daugavpils tautas namā sestdienas vakarā pulcējās sarīkojuma dalībnieki, kas noklausījās Fr. Rokpeļņa referātu par Jāni Raini un plašu literāru koncertu
Plāksne saglabāta līdz mūsdienām, neskatoties uz tās nozagšanu krāsaino metālu zādzību laikā. Atgūtā plāksne uzstādīta skolas ēkas iekšpusē.
Plāksne saglabājusies arī Jasmuižas muzejā.
Lēmumu par piemiņas plākšņu novietošanu pieņēma Latvijas PSR Tautas komisāru Padome un Latvijas K(b)P CK 1945.gadā sakarā ar J.Raiņa 80. dzimšanas dienas sarīkojumu organizēšanu. Toreiz tika nolemts izvietot 7 piemiņas plāksnes, tostarp Grīvā, Randenē, Jasmuižā, Tadenavā. Tajā pašā reizē tika nolemts organizēt muzejus Jasmuižā, Tadenavā un Majoros. Interesanti, ka neilgi pirms tam laikraksta "Cīņa" citā publikācijā minētas 10 vietas (ieskaitot Rīgu), kur plānots uzstādīt piemiņas plāksnes. Grīvas skolas gadījumā tika atrunāts, ka plāksni uzstādīs pie speciāla obeliska, jo Grīvas skola bija sagrauta kara laikā.
Pagaidām pietrūkst informācijas, kas ļautu saprast iecerēto plākšņu atklāšanas pārcelšanu uz 1949.gadu.

Atsauces
  • “Dzejnieka dzimtenē.” Padomju Jaunatne. 1949. 27. augusts.
  • “RAIŅA PIEMIŅAS GODINĀŠANA VIŅA DZIMTENĒ.” Cīņa. 1949. 9. septembris.
  • “Cildina tautas dzejnieka Jāņa Raiņa piemiņu.” Cīņa. 1949. 28. septembris.
  • “Par J.Raiņa 80. dzimšanas dienas svinībām.” Cīņa. 1945. 8. septembris.
  • “Raiņa atceres diena.” Cīņa. 1945. 6. septembris.
  • Rancāne, A. “No metāllūžņiem izpērk un atdod Raiņa piemiņas plāksni.” http://www.diena.lv/arhivs/no-metalluzniem-izperk-un-atdod-raina-pieminas-plaksni-11154042 (09.08.2016).
E3dff18f205c0e1e43f075646dc06479fd898301
8a13a9c47a58c13a6996a4fbe10c14c03adb267f
7b00deab80a2fd1111ef396ff51d36b86de04695
157e5203715bcb5e5135c5228a081f7f74cb8f3d