Latgales dati

1961. gada 12. septembris

1961. gada 12. septembrī Rēzeknes pilsētas Izpildkomiteja pieņēma lēmumu par Rēzeknes Sv. Nikolaja vienticībnieku dievnama slēgšanu. Lēmumu pamatoja ar iepriekš veikto ēkas apsekošanas aktu, kurā secināja, ka nams atrodas sliktā tehniskā stāvoklī un tam neesot nekādas kultūrvēsturiskās nozīmes. Turklāt pēc jaunā pilsētas plānojuma šajā vietā iecerēja izbūvēt daudzstāvu sabiedrisko ēku.
Baznīcu nojauca 1961. gada decembrī.
Tajā vietā 1972. gadā tika uzcelta kafejnīca "Rēzna", vēlāk "Little Italy", Atbrīvošanas aleja 100.

Atsauces