Latgales dati

1927. gada 18. septembris

Izstāde noris Rēzeknē. To orjanizē Latgales lauksaimniecības biedrību savienība. Pasākumu finansē Latgales apriņķa pašvaldības. Izstādes direktors Pēteris Zadvinskis. Izstādīta tika arī lauksaimnieciska rakstura literatūra.
Vietējos kinoteātros izrādīta filma "Latgales dzīvās gleznās".

Atsauces
  • “Rēzekne.” Latvijas Sargs. 1927. 20. septembris.
Ed4f7432263d5383d5791212bd09dd2de8294c3d