Latgales dati

1999. gada 8. septembris

Agrāk Aglonā darbojās vīriešu ģimnāzija (1921-1940). Padomju laikā te bija internātskola, pēc Latvijas neatkarības atgūšanas - Aglonas baznīca iesniedza prasību šis telpas piešķirt katoļu ģimnāzijai. Pēc vairāku gadu juridiskiem strīdiem īpašumu paturēja katoļu ģimnāzija.
Lai gan iestāde ir privāta, sociālu iemeslu dēļ tai nav skolas maksas.
2013. /2014. mācību gadā skolā mācās 9 skolēni, ir 8 klašu komplekti.
2017. /2018. mācību gadā skolā mācās 15 skolēni, ir 9 klašu komplekti.
Skolā strādā 14 pedagoģiskie darbinieki (2016), 17 pedagogi - 2017.
Direktori:
Anita Placinska