Latgales dati
Dzimis 1907. gada 1. septembrī.
Luterāņu māvītajs Latgalē;
1935. X 01. pārskaitīts par Latgales prāvesta iecirkņa vikāru,
1935. apstiprināts par Krāslavas, Bornes un Veclaicenes draudzes mācītāju,
1935/1940. Aizsargu organizācijā,
1935/1941. Bornes ev. lut. draudzes mācītājs,
1938. VII 31. Daugavpils XVIII aizsargu pulka bataljona (III) mācītājs,
1942/1944. Dignājas un Zasas ev. lut. draudzes mācītājs.
Kopš 1942. gada darbojies Viesītes draudzē.
Miris 1995. gada 2. augustā. Apbedīts Kūku pagasta Kondrātu kapos.
Atsauces