Latgales dati
Dzimis 1913. gada 29. septembrī Bērzgales pagastā.
Literāts,
preses darbinieks (laikraksta "Daugavpils Vēstnesis" literārās nodaļas vadītājs, vietējās un lauku nodaļas vadītājs).
30. gados raksti presē par Ārdavas (agrāk Juzefinovas) muižas ļaudīm un jaunajiem saimniekiem.
30. gados minēts kā viens no retajiem latgaliešiem, kuri darbojās Latvijas radiofonā. Uzskatīts par Rīgas radiofona pirmo informatoru.
Māte Petronella Mickāne ievainota diversijas laikā, mirusi slimnīcā.
Piemiņas dienā, 1943. gada 17. jūnijā, Aglonas kapos atceres pasākumā laikraksta "Daugavas Vēstnesis" darbinieki atklāja kapa pieminekli. Daugavpilī notika atceres pasākums ar literātu, preses darbinieki, aktieru piedalīšanos.
Mickānam veltīts pasākums notika arī 1944. gada 17. jūnijā.
Mūsdienās Ārdavas stacijas būves nav saglabājušās.
Gājis bojā kopā ar tēvu Joahimu Mickānu pēc sarkano partizānu diversijas Ārdavas stacijā 1942. gada 17. jūnijā Ārdavā. Apbedīts kopā ar vecākiem Aglonas kapos.
Atsauces
  • Soms, J. “Radiofons, jō darbeibas atteisteiba un nūzeime.” Straume, 1932. Nr.4.
  • “Nekrologs.” Tēvija. 1942. 23. jūnijs.
  • “Avīžnieks Aglonas kapos.” Tēvija. 1942. 23. jūnijs.
  • “Mickāns Vincents.” Grām.: Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Otrais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga: Zinātne, 2003. 405.lpp.
  • “Vincents Mickāns guldīts zemes klēpī.” Daugavas Vēstnesis. 1942. 20. jūnijs.
  • Mazjānis, R. “Vincents Mickāns (foto).” Daugavas Vēstnesis. 1942. 21. jūnijs.
  • Sveilis, I. “Sirds un tautas cilvēks.” Daugavas Vēstnesis. 1942. 21. jūnijs.
  • “Rīgas radiofona pirmais informators.” Daugavas Vēstnesis. 1942. 21. jūnijs.
  • “Rakstniekam V.Mickanam veltīts pieminas brīdis.” Daugavas Vēstnesis. 1943. 26. jūnijs.
  • “Vincenta Mickāna atcerei.” Daugavas Vēstnesis. 1944. 21. jūnijs.
24f77e4d780782ddbe8f04d78e100bc442a2941f