Latgales dati

1961. gada 1. septembris

Ražotnes izvietotas pie Rīgas - Orlas dzelzceļa bijušajās spirta rūpnīcas telpās.
Ražoja biomicīnu. To pirmie Padomju Savienībā sāka ražot Plohtjanskas un Ņemišajevas rūpnīcas Ukrainā, pie kuriem pieredzes apmaiņā brauca līvānieši.
Rūpnīcas direktors Alberts Alberts Pabērzs.
1964. gadā Latvijas PSR ZA Mikrobioloģiskais Institūts bija nodevis Līvānu lopbarības antibiotiķu rūpnīcai lizīna producentu. Rūpnīcā tika uzsākta eksperimentāla lopbarības lizīna ražošana pēc PSRS Baha Bioķīmijas institūta un Latvijas PSR Mikrobioloģijas institūta izstrādātās tehnoloģijas.
Rūpnīca vairāk ražošanu kāpināt nevarēja. To neļāva iekārtas un energoresursu trūkums Pastāvēja līdz 18.01.1967, kad apvienota, lai izveidotu jaunu rūpnīcu - Līvānu mikrobioloģisko preparātu rūpnīcu.

Atsauces