Latgales dati

1930. gada 21. septembris

Arhitekts Indriķis Blankenburgs. Celtne izmaksājusi 240 000 Ls. Svinībās piedalās izglītības ministra biedrs J.Čamanis. Prezidents A.Kviesis atsūtīja apsveikumu.
Istras skola organizēta 1924.gadā. Kopš dibināšanas to vadīja Artūrs Burtnieks.
Vēlāk te izvietota Istras vidusskola. 2018. gadā Istras vidusskola beidza pastāvēt.

Atsauces
  • “Valsts Istras pamatskolas....” Latgolas Vōrds. 1930.17.septembris [foto].
  • “Istras pamatskolas jaunais nams.” Latvijas Sargs. 1930. 13. septembris [foto].
  • “Top jaunas skolas Latgalē.” Brīvā Zeme. 1938.gada 1. augusts.
  • “Celtne gara kultūrai. Ministra J..Čamanis skolas svinībās Rundēnos.” Rīts. 1938. 31.jūlijs.
C6eefe94a3f03a024d0d73773261e44e923541ce