Latgales dati
Dzimis 1920. gada 3. decembrī Liepnas pagastā.
Zinātnieks (vēsturnieks, LZA akdēmiķis),
padomju valsts un sabiedrisks darbinieks,
Otrā pasaules kara dalībnieks (Padomju Savienības varonis, sarkano partizānu kustības vadītājs Latvijā).
Absolvējis Rēzeknes skolotāju institūtu 1940. gadā. Kā šī institūta skautu organizācijas vadītājs nesis sarkanbaltsarkano karogu Latgales Māras pieminekļa atklāšanas svinībās 1939. gadā.
1940. gada Rēzeknes skolotāju institūta absolventi:
V. Bartkeviča, B. Bondarevskis, V. Borga, E. Brokons, A. Cipruss, P. Cīrulis, L Duka, G. Gutāne, H. Klismete, S. Kupča, V. Ķemze, B. Leice, M. Lesniece, A. Linkevičs, A. Lovniece, A. Migliniece, A. Mičule, A. Mortuļeva, V. Neikšāne, I. Pīlape, E. Purmale, Kl. Rancāne, T. Ropša, A. Ruduka, V. Samsons, St. Strelevics, V. Tuvikene, N. Vērzemniece, V. Zača, L. Žubule.
Cits saraksts: Valentine Bartkeviča, Bernards Bondarevskis, Veronika Borga, Jevgeņijs Brokāns, Aleksandrs Cipruss, Pēteris Cīrulis, Iraida Duka, Genovefa Gutane, Veronika Kemze, Helēna Klismete. Sofija Kupča, Broņislava Leice, Marijana Liesniece, Antons Linkevičs, Aleksandrina Lovņika, Anna Mičule, Antoniņa Migliniece, Antoniņa Mortuļeva, Valentīna Neikšane, Irane Pilape, Eleonora Purmale, Klemnatine Rancane, Tamāra Ropša, Anna Ruduka, Vilis Samsons, Staņislavs Strelevičs, Vera Tuvikene, Nora Vērzemniece, Veneranda Zača un Leonora Žubule.
Miris 2011. gada 17. septembrī Siguldā.
Atsauces
  • Stradiņš,J. “In Memoriam. Akadēmiķa Viļa Samsona piemiņai (03.12.1920-17.09.2011).” Latvijas Vēstures institūta žurnāls., 2011. Nr.4, 199-201.
  • “REZEKNE.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 20. jūnijs.