Latgales dati
Dzimis 1882. gada 29. septembrī Lietuvā.
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Kaunata, 1911-1918, 1920; Stiglova un Pušmucova, 1920-1937/).
Latgalē nostrādājis 28 gadus, no tiem 16 gadus - Stiglavas draudzes prāvests.
Miris 1937. gada 18. aprīlī Rēzeknes Sarkanā krusta slimnīcā. Apbedīts Stiglavas draudzes Pirogovas kapos.
Atsauces
  • Cakuls, J. Latvijas Romas katoļu priesteri: 1918-1995: Uzziņas. Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1996. 60.-61.lpp.
  • Cakuls, J. “Atcerēsimies mirušos priesterus.” Grām.: Katoļu kalendārs 1994 gadam. Rīga : Rīgas metropolijas Romas katoļu kūrija, 1993. 120.lpp.
  • “Miris katoļu garīdznieks.” Latgales Vēstnesis. 1937. 21. aprīlis.
  • “Guldīts zemes klēpī.” Brīvā Zeme. 1937. 21. aprīlis.
  • “Sēru sludinājums.” Jaunais Vōrds. 1937. 29.aprīlis.