Latgales dati
Dzimusi 1847. gada 8. septembrī Henrika Plātera - Ziberga un Adelaidas Plāteres - Zibergas kā 4. bērns 14 bērnu ģimenē.
Plāteru - Zibergu dzimtas pārstāve.
Dzīvesbiedrs Tadeušs Buino /1842-1921/. Dzīvoja šķirti, laulība saglabāta. Dzīvoja dzimtas īpašumos pie Krāslavas. Izaudzināja 2 audžumeitas, viena no tām bija literāte Kazimira Illakoviča. Otrai audžumeitai - latvietei Emīlijai Deglau /1874-1929/, novēlēts audžumātes īpašums Staņislavova. Latvijas presē 1928. gadā sludinājums par Daugavpils apriņķa Skaistas pagasta Staņislavovas folverka īpašnieka Boļeslava Tomaševiča (Emīlijas vīra?) nāvi 1920. gadā un atstāto mantojumu.
Mirusi 1909. gada 29. jūnijā. Apbedīta Līksnas pagasta Patmaļu kapos. Saglabājies kapa piemineklis ar uzrakstiem.
Atsauces
  • “Tiesu sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1928. 18. jūlijs.
  • Людмила ХМЕЛЬНИЦКАЯ. “НЕ ДЛЯ СЕБЯ Софья Буйно из рода графов Плятер-Зибергов (1847 – 1909) и Казимира Иллакович (1888 – 1983).” http://pdf.vlib.by/vicebski-sshytak/VS-5-2017.pdf (27.01.2019).
  • Minakovskis, M.J. “Zofia hr. Plater-Zyberk z Broelu h. wł. (ID: 2.647.108).” http://www.sejm-wielki.pl/b/2.647.108 (11.07.2019).
C56f39e440fabd1b9e417939868ad9aa18aee8ca