Latgales dati

2014. gada 27. septembris

Kunga Godājamā un Dzīvudarošā Krusta Pacelšanas svētku dienā, Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs kalpoja pamatakmens ielikšanas un krusta pacelšanas kārtu jaunceļamās svētītāja Nikolaja Brīnumdarītāja baznīcas vietā Rēzeknes Ziemeļu rajonā.

Atsauces
  • “Svētītāja Nikolaja baznīcas pamatakmens iesvētīšanas kārta Rēzeknes Ziemeļu rajonā Augstisvētītā Bīskapa Aleksandra vadībā.” http://www.baznicekas.lv/?&s=1265116512&fu=read&id=358&ln=lv (27.05.2015).
  • “Ziemeļu rajonā iesvētīts baznīcas pamatakmens.” Rēzeknes Vēstnesis. 2014. 18. oktobris.