Latgales dati

1938. gada 21. septembris

Daugavpilī iedibināta jauna tradīcija. Tiek svinīgi sveiktas karaspēka vienības, kuras atgriežas no manevriem. Dienas gaitā no dzelzceļa stacijas karaspēka vienības - Dobeles, Aizputes, Bauskas kājnieku pulki pa Rīgas ielu dodas līdz pilsētas laukumam. Pie Vienības nama ierīkoti goda vārti. Goda vārtus rotā Latvijas karogi, Daugavpils ģerbonis un uzraksts abās puses - "Ekur stalti karavīri, mani balti bāleliņi" (vienā pusē), "Teci teci kumeliņi, tevi gaida mani gaid".
Karavīru sagaidīšanas ceremonijā piedalās pilsētas alvienotie kori A.Feila vadībā un pilsētas valdes locekļi, ieskaitot pilsētas galvu A.Švirkstu.
Līdzīgs pasākums ir arī Rēzeknē, kur 20.septembrī pilsētā atgriezās armijas daļas no manevriem.

Atsauces
  • “Daugavpilieši pirmo reizi svinīgi sagaida karavīrus.” Daugavas Vēstnesis. 1938. 23.septembris [2 foto].
  • “„Mes pārnesām sirdis, kas pieder Latvijai".” Brīvā Zeme. 1938. 22. septembris.
22d335fc2dc36127afbaafe8f7773a327a0fbe9f
58a4ae8c48356b9a748b91a2ed912ac9f08c9237