Latgales dati
Dzimis 1902. gada 29. maijā Rīgā.
Mākslinieks (komponists, kordiriģents, tautasdziesmu apdaru autors, Daugavpils Latviešu biedrības kora diriģents),
izglītības darbinieks (Latgales Tautas konservatorijas direktors /1932-1940/).
Daugavpils aizsargu pulka 2.bataljona koru direģents.
Pēc K. Mediņa atmiņām 1940. gada rudenī Rēzeknē koncertā A. Feila "Kas man beja nadzeivot" dziedāta trīs reizes.
Represēts, izsūtīts.
Dzīvesbiedre Minna Ilga Feila (dzim. Misiņa), 1929. gada Daugavpils.1.ģimnāzijas absolvente. Ģimenē dēls un divas meitas (viena no tām - Amalda Zaķe /1934, Daugavpils/).
Ir radniecība ar pirmo Latvijas kara flotes admirāli Teodoru Spādi (1891 – 1970).
Tiek uzskatīts, ka A.Feils bija viens no Latgales 1940. gada dziesmu svētku netiešajiem iniciatoriem, jo 1939. gadā presē publicējis rakstu par Latgales koru vēsturi.
Miris 1942. gada 5. oktobrī izsūtījumā. Apbedīšanas vieta nav zināma.
Atsauces
  • “Darba atcere.” Rīts. 1935. 29. janvāris [foto].
  • Rutkovska, S. “Komponistu Alfrēdu Feilu atceroties.” http://www.daugrc.edu.lv/Aktualitates/2007_2008/Komp_atc/Komp_atc.html (05.10.2011).
  • Hammere, I. “VIŅU AIZŠŪPOJA JEŅISEJAS ŪDEŅI.” Māksla, 1994. Nr.4., 50. - 54.lpp.
  • Petaško, A. Vakardiena turpina uzrunāt šodienu. Daugavpils, 2001. 152.lpp.
  • “Alfrēds Feils.” http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/?cat=1940&rub=1&id=4 (29.05.2015).
  • Mediņš, K. “Kā veidojās tradīcija. Atmiņas par Rēzeknē nodzīvotiem 20 gadiem.” Literatūra un māksla. 1985. 12. jūlijs.
  • Latvijas valsts vēstures arhīvs, 5258. f., 1. apr., 409. l.
9eedae7fc7a3c4659ad01f4d30cfdc17e947ec59
1f1327e5e07846fa6a997b4bb722b1f6bddf7538
F19b21c93a92cf03abcbb1726b5e89183b7e0e1d
5137c6941c172fc4e8ffc2da32bea6ac431075f7
4d102476e3b14ebebbd2f4281a482e227561bfcf
113cb8e070922c3a5e9abe3a67d55fefba8990d2