Latgales dati

2009. gada 21. septembris

Biedrību un nodibinājumu registrā reģistrēta biedrība "Visu tev, Franci Trasun". Adrese - Kalna iela 3, Sakstagals, Sakstagala pagagastā. Mērķis - veicinat Latgales kulturvēsturiska materiālā un nematerialā mantojuma izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu; rosināt sabiedrību aktīvai, izglītojošai kulturas vērtību apguvei, nodrošinot kvalitatīvu kultūrizglītojošu produktu sniegšanu.