Latgales dati

1921. gada 24. septembris

To organizēja vietējie vidusskolēni direktora J.Vagulāna vadībā. Rakstījušies 17 skolēni. 1921. gada 3. decembrī skautiem bija svinīgā solījuma sarīkojums. 1922. gadā piešķirts 13. Daugavpils skautu pulciņa nosaukums.
.....
30. gados ar Latvijas skautu centrālās pārvaldes piekrišanu tika atzīts, ka Daugavpilī skautu vienība sākusi darboties 1918. gada 14. aprīlī.

Atsauces
  • “Skautu dzīve. 1921.gada 3.decembra atcerei.” Latgales Ziņas. 1929. 29.novembris.
  • “Skautu 15 gadi Daugavpilī.” Jaunākās Ziņas. 1936. 4. decembris.
  • “Skauti.” Jaunatnes Vadonis. 1923. 15. decembris.
  • “Centrālās pārvaldes lēmumi.” Garezera raksti, 1938. Nr.2., 207. lpp.
Ba08f0e28e48a1be7b14644bd657365eecc30cac