Latgales dati

1937. gada 28. septembris

Latvijas Universitātes 18 gadu svētkos rektors paziņo godalgotos studentus par zinātnisko darbu. Pētniecības tēamas bija iepriekš izziņotas. Students Nikolajs Fukss (vēlāk Cauna) saņem 1.godalgu par pētījumu "Latgales latviešu atropoloģiskās pazīmes".
Pētījums veikts 1934.-1935.gadā, kad tika apsekoti Rīgas garnizonā dienējošie 700 karavīri no Latgales. Pētījuma manuskripts nodrukāts 3 eksemplāros, bet nav saglabājies. Ir saglabājušas pētījuma anketas, pēc kurām mūsdienās ir iespējams veikt antropoloģiskus apsekojumus.

Atsauces