Latgales dati

1948. gada 2. septembris

Līdz tam laikam Vatikāna radio raidīja 17 valodās. Pāvests Pijs XII radio pārvaldi bija uzticējis jezuītiem.
Raidījumu pirmais vadītājs /1948-1950/ bija Pāvils Bečs, dzimis Bērzpils pagastā 1911. gadā. Sākumā raidījumi notika tikai reizi nedēļā (ceturtdienās no pl. 19.30 līdz 19.45 ) un, līdzīgi citu valodu raidījumiem, sniedza ziņas par bēgļiem un gūstekņiem.
Pēc 1950. gada, kas tēvs Bečs devās uz Austrāliju, ilgus gadus raidījumus vadīja Staņislavs Kučinskis, dzimis 1913. gadā Dukstigalā. Šo pienākumu viņš veica vairāk nekā piecdesmit gadus.
Kopš 2012. gada 18. jūlija Vatikāna Radio raidījumus latviešu valodā radio retranslē Latgales radio.

Atsauces