Latgales dati

2004. gada 28. septembris

Biedrības mērķi: Izveidot noturīgu un ilgtspējīgu privāto mežu īpašnieku vietējo pašpārvaldi un nodrošināt privātās mežsaimniecības attīstību reģionā; veicināt privāto mežu resursu uzlabošanu un uzturēšanu, meža platību paplašināšanu; apmierināt savu biedru vajadzības un paaugstināt viņu saimnieciskās darbības efektivitāti.