Latgales dati

1959. gada 8. septembris

"30. augusta pēcpusdienā gan no kolhoza „Jaunā dzīve**, gan Istalsnas, gan dažādām Ciblas nomalēm uz ciematu virzījās gara appušķotu automašīnu kolona. Te bija organizēta Lielajā Tēvijas karā kritušo kareivju un partizāņu apbedīšana jaunajos
brāļu kapos".

Atsauces
  • Pujata, P. “Jums, kritušie, lai mūžam slava!” Ludzas Taisneiba. 1959. 8. septembris.