Latgales dati

2009. gada 1. septembris

Lai realizētu reģionālo reformu, Valsts policijā uzsāk darbu piecas reģionālās pārvaldes, arī Latgales reģiona pārvalde, ko veido no Rēzeknes un Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldēm, Balvu, Ludzas, Krāslavas un Preiļu rajona policijas pārvaldēm.
Noteikti reģionālo pārvalžu centri: Latgales reģiona pārvaldes centrs – Daugavpils.
Valsts policijas reģionālo pārvalžu apkalpojamā teritorija: Daugavpils policijas iecirknis - Daugavpils, Daugavpils novads, Ilūkstes novads;
Rēzeknes policijas iecirknis - Rēzekne, Rēzeknes novads, Viļānu novads;
Krāslavas policijas iecirknis - Dagdas novads, Krāslavas novads;
Balvu policijas iecirknis - Balvu novads, Rugāju novads, Baltinavas novads, Viļakas novads;
Ludzas policijas iecirknis - Ciblas novads, Kārsavas novads, Ludzas novads, Zilupes novads;
Preiļu policijas iecirknis - Līvānu novads, Preiļu novads, Riebiņu novads, Vārkavas novads, Aglonas novads.