Latgales dati
Dzimis 1905. gada 26. septembrī Nautrānu pagastā Klementija un Antoņinas Jurkānu 7 bērnu ģimenē.
Mediķis (Rēzeknes dzelceļa rajona ārsts /1931-/; Kārsavas rajona ārsts, Kārsavas slimnīcas direktors /1937-/, speciālists plaušu slimībās, nodibinājis rentgena kabinetus Rēzeknē, Ludzā, Kārsavā),
sabiedrisks darbinieks (korporācijas "Lacuania" dalībnieks, Latgales studentu fonda dibinātājs, bīskapa J.Rancāna fonda biedrs).
Ārsta prakse 30.gados bija Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 87. Par medicīnas jautājumiem (rentgenu) rakstījis latgaliešu presē.
Beidzis Medicības fakultāti Latvijas Universitātē /1931/.
Pēc kara ārsts ASV. Pasākumos dziedājis dziesmas un ārijas.
Dzīvesbiedre Emīlija Jurkāne.
Tēvs Klementijs Jurkāns piedalījies Rēzeknes 1917. gada kongresā
Miris 1984. gada 22. septembrī ASV.
Atsauces
  • “Reklāma.” Jaunais Vōrds. 1931. 2. jūlijs.
  • Vorkalis, A. “Dieva mierā.” Grām.: Dzimtenes kalendārs 1985.gadam. Sast. pr. Kazimirs Vilnis. Apgāds: Trīs rozes. 378.-379.lpp. [foto].
  • H.T. “Miris ārsts Antons Jurkāns.” Laiks, Ņujorka. 1984. 12. decembris.
  • “Pa myuža godu kōpnem.” Dzeive, 1975. Nr.10, oktobris.
  • “Dr. Ontons Jurkans.” Jaunō Straume. 1931. 2. aprīlis.
  • “Jaunīvadums Rēzeknes apriņķa slimineicā.” Straume, 1932. Nr. 3. 22. lpp.
197ae93f2ca78a9b09018637ef7547d1f0f3e512
C83b3ca67682738c8eb41572f3ca0ad3d3fdfc72
Cfec09f46f47d7f1f0abdad93fa98202e0066916