Latgales dati

1952. gada 20. septembris

Šī datuma preses ziņa.
"[..] Daugavpils apgabalā strādā 17 stācionārās un 80 ceļojošās kinoiekārtas. Lidz
1952. gada beigām ierindā stāsies vel tris ceiojosās kinoiekārtas. Tas dos iespeju demonstret katrā āpgābāiā kolcliozā 'pā tris un vairāk kinoseārisu menesi.
Lielu uzmanību veltī jaunākās «Ukrainā» tipa sāurientes ceiojosās kinoapārāiurās ieviesānāi. Apgabalā jau strādā sādas 27 šāurieirtes āpārāturās, kas nodrosina augstu skaņas un projekcijas kvalitāti. Lidz gada beigām apgabalā strādās
44 sāurientes aparati, bet, 1953. gada pirmaja puse ar siem aparātiem būs
apgādātas visās ceļojosās kinoiekārtās [..]"

Atsauces
  • Lipcers, D. “Kino – svarigākais kulturas darba iecirknis.” Sarkanais Karogs, Daugavpils. 1952. 20,. septembris.