Latgales dati

2018. gada 3. septembris

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu un 23.panta otro daļu un piekto daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 3.punktu un 30.panta otro daļu, Aglonas novada domes sēdē (28.02.2018. protokols Nr.7, 12.§) tika nolemts uzsākt vispārējās izglītības iestādes „Aglonas internātvidusskola” (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4213900380, adrese: Aglonas internātvidusskola, Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads) likvidāciju, nosakot, ka likvidācija pabeidzama līdz 2018. gada 3. septembrim.
Skolas adrese: Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV – 5304
Skolas direktors – Didzis Vanags.
2016. gada pavasarī notika skolas 60 gadu jubilejas salidojums.

Atsauces