Latgales dati

2018. gada 3. septembris

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu un 23.panta otro daļu un piekto daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 3.punktu un 30.panta otro daļu, Aglonas novada domes sēdē (28.02.2018. protokols Nr.7, 12.§) tika nolemts uzsākt vispārējās izglītības iestādes „Aglonas internātvidusskola” (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4213900380, adrese: Aglonas internātvidusskola, Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads) likvidāciju, nosakot, ka likvidācija pabeidzama līdz 2018. gada 3. septembrim.
Skolas adrese: Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV – 5304.Skolas direktors – Didzis Vanags.
Aglonas novada dome pieņēma lēmumu par vispārējās izglītības iestādes “Aglonas internātvidusskola” likvidēšanu 2018. gada martā. Skolā mācījās 58 skolēni, tai skaitā 49 skolēni no Aglonas novada un deviņi no citām pašvaldībām. Mācību iestādē bija 47 darbinieki – 22 pedagogi un 25 tehniskie darbinieki.
2016. gada pavasarī notika skolas 60 gadu jubilejas salidojums. Internātvidusskola dibināta 1956. gadā un tika izvietota bijušās reālģimnāzijas četrstāvu ēkā. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1992. gadā Aglonas internātskolu pārdēvēja par Aglonas internātģimnāziju, kuru vadīja Andris Puzo. 1999. gadā Aglonas internātģimnāzija pārcēlās uz Jaunaglonas lauksaimniecības skolas telpām Rušonas iela 11, Jaunaglonā.

Atsauces