Latgales dati

1945. gada 10. septembris

Izdots Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija DEKRĒT par ciemu padomju nodibināšanu Ludzas apriņķī. Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidijs nolemj nodibināt Ludzas apriņķī šādas ciemu padomes:
...
Briģu pagastā:
Briģu ciema padome
Fedorku ciema padome
Jučevas ciema padome
Kpivandu ciema padome
...
Ciblas pagastā:
Ciblas ciema padome
Franapoles ciema padome
Iztalsnas ciema padome
Jasencu ciema padome
Leidumnieku ciema padome
Ozupines ciema padome
...
Istras pagastā:
Annapoles ciema padome
Cucuru ciema padome
Istras ciema padome
Konecpoles ciema padome
Lauderu ciema padome
Plepļu ciema padome
Soboļinas ciema padome
...
Kārsavas pagastā:
Bozaukas ciema padome
Kārsavas ciema padome
Oponosu ciema padome
Nesteru ciema padome
Rariču ciema padome
Salnavas ciema padome
Vītolu ciema padome
...
Mērdzenes pagastā:
Blontu ciema padome
Degļevas ciema padome
Goliševas ciema padome
Lapatinsku ciema padome
Mežernieku ciema padome
Mērdzenes ciema padome
Pušmucovas ciema padome
Stiglovas ciema padome
...
Nautrēnu pagastā:
Kristinku -ciema padome
Mežvidu ciema padome
Miglenieku ciema padome
Nautrēnu ciema padome
Rasnapļu ciema padome
...
Nirzas pagastā:
Lūrupu ciema padome
Nirzas ciema padome
Seiļu ciema padome
Skrinu ciema padome
Timuļu ciema padome
...
Pasienes pagastā:
Belajevas ciema padome
Belomojevas ciema padome
Bondaru, ciema padome
Horoševas ciema padome
Pasienes ciema padome
Ploskiju ciema padome
Sirotinas ciema padome
Tuļevas ciema padome
Zaļesjes ciema padome
...
Pildas pagastā:
Nukšas ciema padome
Brodaižu ciema padome
Lauderu ciema padome
Plepļu ciema padome
Soboļinas ciema padome
...
Kārsavas pagastā:
Bozaukas ciema padome
Kārsavas ciema padome
Oponosu ciema padome
Nesteru ciema padome
Rariču ciema padome
Salnavas ciema padome
Vītolu ciema padome
...
Mērdzenes pagastā:
Blontu ciema padome
Degļevas ciema padome
Goliševas ciema padome
Lapatinsku ciema padome
Mežernieku ciema padome
Mērdzenes ciema padome
Pušmucovas ciema padome
Stiglovas ciema padome
...
Nautrēnu pagastā:
Kristinku ciema padome
Mežvidu ciema padome
Miglenieku ciema padome
Nautrēnu ciema padome
Rasnapļu ciema padome
...
Nirzas pagasts
Lūrupu ciema padome
Nirzas ciema padome
Seiļu ciema padome
Skrinu ciema padome
Timuļu ciema padome
...
Pasienes pagastā:
Belajevas ciema padome
Belomojevas ciema padome
Bondaru ciema padome
Horoševas ciema padome
Pasienes ciema padome
Ploskiju ciema padome
Sirotinas ciema padome
Tuļevas ciema padome
Zaļesjes ciema padome
...
Pildas pagastā:
Nukšas ciema padome
Brodaižu ciema padome
Eglāju ciema padome
Ostrovas ciema padome
Pildas ciema padome ,
Pureņu ciema padome
...
Rundēnu pagastā:
Pakalnu ciema padome
Ruļevas ciema padome
Rundēnu ciema padome
Vertulovas ciema padome
...
Šķaunes pagastā:
Krasnopoles ciema padome
Meikšānu ciema padome
Muizenieku ciema padome
Šuškovas ciema padome
Pundoru ciema padome
Šķaunes ciema padome
...
Zvirgzdenes pagastā:
Isnaudas ciema padome
Jaunžogotu ciema padome
Cirmas ciema padome
Priedaines ciema padome
Pokumines ciema padome
Zvirgzdenes ciema padome

Atsauces
  • “Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija DEKRĒTS par ciemu padomju nodibināšanu Ludzas apriņķī 1945.09.18.” Ведомости Президиума Верхного Совета ЛССР=LPSP AP Prezidija ziņotājs. 1945. 18. septembris.