Latgales dati

1937. gada 17. septembris

Līdz tam publiskā bibliotēka bija Daugavpils pilsētas skolotāju savienības pārraudzībā. 1936.gadā to pārņēma pilsētas valdība. Sākumā izvietota Raiņa 101. Par bibliotēkas pārzini ir B.Kursīte.
Vēlāk bibliotēka Imantas ielā 8, kurā tā nodega 1941.gada jūnija beigu kauju laikā.
Darbību atjaunoja 1942.gada sākumā.

Atsauces
  • “Daugavpils pilsētas bibliotekai sadegot, gājušas bojā materiālās vērtības 202000 rbļ. apmērā.” Daugavpils Latviešu avīze. 1941. 26. augusts.