Latgales dati

1993. gada 28. septembris

Daugavpils universitātē pirmo reizi notiek promocijas darbu aizstāvēšana.