Latgales dati
Dzimis 1884. gada 22. septembrī Kalupes pagastā Morkonišķos.
Politiķis (1., 2., 3., 4. Saeimas deputāts /Latgales vēlēšanu apgabals, kristīgo zemnieku partija, 1922-1934/),
valstsvīrs (zemkopības ministra biedrs /05.1926-07.01.1927; 1928-1931/, satiksmes ministrs /1933-1934/),
sabiedrisks darbinieks (biedrības "Saule" priekšsēdētājs),
pašvaldību darbinieks (Daugavpils apriņķa valdes loceklis, Kalupes pagasta padomes priekšsēdētājs /10 gadi/).
Presē bija ziņas, ka 1923. gadā ar muižas pārvaldnieka - pilnvarnieka Valentinoviča starpniecību nopircis Kalupes muižas centrā 17 desetīnas, savukārt 1934. gadā par 40.000 Ls nopircis Kalupes muižu. Īpašumā līdz 1944. gadam saimniekojusi māsa Tekla Ivbule (1894-1971), pēc tam slēpusies?, apbedīta Līksnas pagasta Mišteļu kapos. Apbedījums iepretim kapu kapličai.
Apbalvots ar Atzinības krustu /5. šķira/. Apbalvojumu pasniedza Daugavpils apriņķa vecākais agronoms Jūlijs Treiguts 1939. gadā vakarēšanā Kalupes pagastā.
Ir versija, ka bijusi minimāla izglītība.
Dzīvesbiedre Helēna Borbala, arhitekta Staņislava Borbala māsa (27 gadi). Laulība noslēgta Kalupes baznīcā 1931. gada 25. augustā, ceremoniju vadīja bīskaps Jāzeps Rancāns, klāt bija ap 80 dalībnieku. Tolaik Helēna bija zobārstniecības studente. Dzimusi Pēterburgā, mācījusies Rīgas poļu vidusskolu. Ģimene dzīvoja Antonijas ielas namā. 1957. gadā Helēna pēc amnestijas atgriezās Latvijā, dzivojusi Vecāķos (Staņislava Borbala mājā?) , turpat apbedīta,
Miris 1941. gadā izsūtījumā.
Atsauces
  • “Satiksmes ministrs S.Ivbulis.” Latvijas Sargs. 1933. 25. marts [foto].
  • “Jaunie muižnieki.” Latvijas Sargs. 25.5.1934.
  • “Paziņojums.” Valdības Vēstnesis. 2.11.1931.
  • “Ivbulis Staņislavs.” Grām.: Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 65.-66.lpp.
  • Kokins, S. “Kolupa bazneica.” Katõļu Dzeive, 1931. Nr.3., 86.-87.lpp. [foto].
  • “Jaunie muižnieki.” Latgales Ziņas. 1934. 25. maijs.
  • “Nalykumeigi zemes darejumi.” Latgalīts. 1923. 14. marts.
  • “Zemkopības viceministra kāzas.” Pēdējā Brīdī. 1931.08.27.
  • “Es gan negribētu būt politiķe – saka jaunā satiksmes min. kundze.” Pēdējā Brīdī. 1933.03.24.
1a5d423abebf8f3509f19f4db3dd31d1be2246d7
74cb0c0e6b39c9fab3fe3650d0b8ad9d7fd64ba3
1a7adc4dca9850e87dc0ad1be15695ae13467e6f
B8f2ef8bda6f3b38246002953adfce53e61bdee7
Ecbc2a94974d2dcb02daf629cbe5a3fb8e2adb2c
800160e81b715f476170bfd5e89d87f05555336f
77ffbb8246ab19ff4effb3e9996ff7c7174a6247
894203e0f0b2e1481dee17d8fbfd01465465a94c