Latgales dati
Dzimis 1904. gada 1. septembrī Daugavpilī.
Latvijas republikāniskā grāmatu tirdzniecības kantora pārvaldnieks, Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts preses komitejas grāmattirdzniecības pārvaldes priekšnieks.
Grāmatu tirgotājs.
Latvijas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks.
Miris 1987. gada 26. decembrī Rīgā.
Atsauces
  • “Cavņa Stepans.” Grām.: Latvijas PSR Mazā enciklopēdija: 3 sējumos / Latvijas PSR Zinātņu akadēmija; galv. red. V. Samsons. 1.sēj. Rīga: Zinātne, 1967. 286.lpp.
  • “Sēru sludinājums.” Rīgas Balss. 1987. 30. decembris.