Latgales dati
Dzimis 1897. gada 2. septembrī Daugavpilī.
Valsts kontrolieris LR laikā,
Izglītības darbinieks (skolotājs),
Tautas Saeimas deputāts no Latgales vēlēšanu apgabala /1940-1941/,
valstsvīrs (LPSR valsts kontroles ministrs/1940-1941/, LPSR finansu ministra biedrs).
Nepabeigtas studijas Pēterburgas Universitātē. Beidzis jūrskolu.
Agrārās reformas laikā piešķirts Landskoronas muižas centrs. Nav saimniekojis, bet īpašumu pārdevis.
Svainis Vikentijs Latkovskis.
Miris 1946. gada 29. oktobrī Rīgā. Apbedīts Raiņa kapos.
Atsauces
  • Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 132.-134.lpp.
  • “Latvijas darba tautas bloka kandidāti (foto).” Daugavas Vēstnesis. 1940. 13. jūlijs.
  • Kursītis, St. Atmiņu ceļos. Rēzekne, 1994.
C83b3ca67682738c8eb41572f3ca0ad3d3fdfc72
0cd0a860d26f20af37c22c01549f5614f4c94b18