Latgales dati
Zinātniece (filoloģijas doktore)
Izglītības darbiniece (Liepājas Universitātes docētāja).
Līdz Otrajam pasaules karam dzīvoja Daugavpilī, kur tēvs bija dzelzceļa mezgla grāmatvedis, gājis bojā kara sākumā.
Atsauces
  • Medveckis, A. “Daugavpils un Liepājas krustpunkti akadēmiska personāla bibliogrāfiskās pētniecības avotos.” Grām.: Vēsture: Avoti un cilvēki: Humanitārās fakultātes XXIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XVIII = Proceedings of the 24st International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XVII / Daugavpils Universitāte; atb. red. I. Saleniece. Daugavpils: Saule, 2015. 173.-183. lpp.