Latgales dati
Zinātniece (filoloģijas doktore)
Izglītības darbiniece (Liepājas Universitātes docētāja).
Līdz Otrajam pasaules karam dzīvoja Daugavpilī, kur tēvs bija dzelzceļa mezgla grāmatvedis, gājis bojā kara sākumā.
Ģimene Daugavpilī dzīvoja līdz 1943. gadam.
Atsauces
  • Medveckis, A. “Daugavpils un Liepājas krustpunkti akadēmiska personāla bibliogrāfiskās pētniecības avotos.” Grām.: Vēsture: Avoti un cilvēki: Humanitārās fakultātes XXIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XVIII = Proceedings of the 24st International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XVII / Daugavpils Universitāte; atb. red. I. Saleniece. Daugavpils: Saule, 2015. 173.-183. lpp.