Latgales dati

1917. gada 21. septembris

Kongress notika Kijevā no 8 (21). līdz 15 (28). septembrim.
Latviešu 10 cilvēku delegācijas sastāvā bija arī latgalieši Staņislavs Kambala un Aloizijs Bojārs.
Z.Meierovica runā iekļauts stāstījums par Latgali - rusificētu novadu.
Pēc vēsturnieka Ā.Šildes versijas A.Bojārs, būdams militārā virsnieka formā, paglāba no izrēķināšanās Z.Meierovicu, kurš uzstājās kongresā ar runu latviešu pašnoteikšanās tiesībām, par Latvijas nedalāmību (Kurzeme, Vidzeme, Latgale).

Atsauces
  • Šilde, Ā. Valstsvīri un demokrāti. Biogrāfiskas studijas. Grāmatu draugs, 1985. 44.- 45. lpp.
  • “Latviešu priekšstāvja Z.Meierovica runa tautu kongresā (turpinājums).” Laika Vēstis. 1917. 29. septembris.
  • “Latviešu priekšstāvja Z.Meierovica runa tautu kongresā (turpinājums).” Laika Vēstis. 1917. 27. septembris.