Latgales dati

1868. gada 25. septembris

1868.gada 13. septembri pēc vecā stila
Daugavpils mācītājs K.Griners apmeklēja luterticīgo latviešu 12 ģimenes, kuras bija apmetušās vienu pieturu pirms Vitebskas (nosaukums nav minēts, iespējams Polocka). Tālāk doties luterticīgajiem toreiz nav bijis līdzekļu. Notikusi luterāņu jauniešu iesvētīšana, vecāku cilvēku grēksūdzes pieņemšana.

Atsauces
  • Grüner, K. “Ziņas par izklīdušajiem.” Latviešu Avīzes. 1868. 30. oktobris.