Latgales dati

1922. gada 7. septembris

Krāslava tolaik bija lielākais Latvijas miests, Tolaik Latgales teritorijā atradās tikai 3 pilsētas tipa apdzīvotās vietas – Dvinska (kopš 1920. gada – Daugavpils), Režica (Rēzekne) un Lucina (Ludza).
Likumā noteikts, ka iKrāslavas pilsētas domē evēlami 20 deputāti.
Pirmais Krāslavas pilsētas galva bija Lucians Gžibovskis (1891-1971).
1925. gadā iedzīvotāju skaits bija 4485, piederēja 1929. gadā 386 ha zemes un 1064 gruntsgabali, uz kuriem atradās 805 ēkas, no tām 72 bija mūra ēkas.

Atsauces