Latgales dati

1989. gada 6. septembris

Informāciju par grāmatas izdošanu laikrakstā "Laiks" ievietoja grāmatas sakārtotājs Jānis Šķirmants.
Krājuma izdošanu noteica Franča Trasuna 120 dzīves gadadiena 1984. gada 16. oktobrī, kā arī Jāņa Klīdzēja ierosinājums 1981. gadā rehabilitēt Franci Trasunu. Rakstnieka J.Klīdzēja attiecīgs ierosinājums un lūgums publicēts izdevumā.
1999, gadā krājums izdots atkārtoti Latgales kultūras centra izdevniecībā Rēzeknē.

Atsauces
  • “Sludinājums.” Laiks, Ņujorka. 1989. 6. septembris.
370cb51e9d9ceddbc40bf3b0304ac478fec8e183