Latgales dati

2011. gada 11. septembris

O. Slišāna piemiņas pasākums notiek Breksines kapos. Pirms tam noris Sv. Mise Šķilbēnu baznīcā, kuru vada priesteris Alberts Budže.

Atsauces
  • Logina, Z. “Piemiņa dzīvos.” Vaduguns, Balvi. 2011. 14.septembris.