Latgales dati

2004. gada 28. septembris

Senāta Krimināllietu departaments atstāj negrozītu Latvijas Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2004. gada 30. aprīļa lēmumu - atzīt par vainīgu sarkano partizānu vienības komandieri Vasīliju Kononovu vainīgu kara noziegumu izdarīšanā Otrā pasaules kara laikā.
Līdz ar to noslēdzas "Kononova lieta" Latvijā. Tā turpinājums - tiesāšanās Eiropas tiesu instancēs.