Latgales dati
Dzimusi 1918. gada 1. novembrī Latgales dzelceļnieka ģimenē.
Izglītības darbiniece (skolotāja; Rīgas Pedagoģiskā institūta direktore /1956-1958/),
zinātniece (ekonomisko zinātņu kandidāte; LVU pasniedzēja un Ekonomikas un Juridiskās fakultātes dekāne, Rīgas Politehniskā institūta politekonomijas katedras docente, katedras vadītāja /1961.I–1967.IX/),
Latvijas PSR izglītības ministra vietniece /1958-?/.
Daugavpils valsts skolotāju institūta 13. izlaiduma absolvente /1938/.
Dzīvesbiedrs izglītības darbinieks, literāts Pēteris Baško
Mirusi 1967. gada 6. septembrī.