Latgales dati

1954. gada 18. septembris

Iespējams, ka tie bija pirmie šāda veida noteikumi.
Par braukšanu bez biļetes - 5 rbļ. naudas sods

Atsauces
  • Latvijas Nacionālā arhīva Daugavpils valsts zonālais arhīvs, 202.f. (Daugavpils pilsētas izpildkomitejas lēmumi un protokoli), 1. apr., 92. l., 362. lp.