Latgales dati

1924. gada 23. septembris

Statūti reģistrēti Latgales apgabaltiesā. Biedrības valdes sēdeklis Rēzeknē. Latgales prospektā 2.
Pirms tam, 1924. gada 20. - 22. jūnijā Rēzeknē notika Lavijas skatoļu jaunatnes svētki, par ko liecināja fotogrāfijas izdevumā "Nedēļa".
Biedrības pirmā vispārējā sapulce notika 1924. gada 26. oktobrī Rēzeknē. Centrālās valdes pirmais sastāvs - J.Uļjans (priekšsēdētājs), B.Spūlis (priekšsēdētāja vietnieks), A.Garijone (sekretāre), G.Gorosinska (kasiere), S.Matiss, F.Zeps?. T.Skrinda, T.Tabine.

Biedrība kopš 1927. gada izdeva žurnālu "Sauleite".
1940. gadā biedrībai ir 110 nodaļu un vairāk kā 10.000 biedru.
Dažu nodaļu dibināšana:
1926. gads - Viļānu nodaļa
1927. gads - Daugavpils nodaļa
....
Centrālās valdes priekšsēdētājs K.Duļbinskis.
Biedrība slēgta 1940. gada 30. septembrī.

Atsauces
  • “3344. lēmums.” LPSR AP ziņotājs, 1940. 10.oktobris.
  • “Latgales apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa.” Valdības Vēstnesis. 1924. 6.oktobris.
449adca7aa80177c8069bbb0314077c0edcdf7f6