Latgales dati

2010. gada 7. septembris

Daugavpils Universitātes Ekonomikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātajā sēdē pirmo reizi tika aizstāvēts promocijas darbs ekonomikas zinātņu doktora grāda (Dr.oec.) ieguvei. Darbu par tēmu „Centrāleiropas un Austrumeiropas iedzīvotāju dzīves līmeņa veidošanās atšķirību pētīšana pa reģioniem” aizstāvēja Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu institūta pētniece Olga LAVRIŅENKO.