Latgales dati

2006. gada 30. septembris

Gandrīz gadu ēka atradās kapitālajā remontā, kuru finansēja Polijas valdība. Poļu nams ir vienīgais Latvijas poļu īpašums: 1930. gadā ēka tika nopirkta par poļu savāktajiem līdzekļiem, padomju laikā to nacionalizēja, pēc Latvijas neatkarības atgūšanas poļi atguva savu īpašumu un 1997. gadā tajā ar lielu Daugavpils pašvaldības atbalstu tika radīts Poļu kultūras centrs.
Poļu namā strādā poļu biedrība ”Promeņ” un Poļu kultūras centrs, darbojas pašdarbības kolektīvi: jauktais koris “Promeņ”, folkloras kolektīvs “Kukuļečka”, bērnu teātra pulciņš, vokāli instrumentālais ansamblis.