Latgales dati

1989. gada 25. septembris

Rēzeknē sāk iznākt laikraksts "Mōras Zeme". Toreiz definēts kā Latvijas Tautas frontes Latgales koordinācijas centra, Latvijas Māksliniekiu savienības Latgales organizācijas, Latgaliešu un Poļu biedrību informatīvs biļetens.
Par redaktora vietas izpildītāju minēts Antons Seiksts. Pagaidu adrese norādīta Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskola Uzvaras ielā 34a.

Finansu iemeslu dēļ pārstāja iznākt 1994.gadā. No 1997.gada „Mōras Zeme” iznāk kā laikraksta „Rēzeknes Vēstis” pielikums latgaliešu valodā.