Latgales dati

2009. gada 23. septembris

Komisija izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par Latvijas un Krievijas valsts robežu 5.pantu, kurš paredz, ka puses pēc paritātes principa izveido Kopīgu demarkācijas komisiju. Komisijas uzdevums ir apzīmēt dabā Latvijas un Krievijas valsts robežu.
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par Latvijas un Krievijas valsts robežu tika parakstīt 2007.gada 27.martā Maskavā un stājās spēkā 2007.gada 18.decembrī.