Latgales dati

1998. gada 8. septembris

Rēzeknes un Ludzas rajona pašvaldību vadītāji paraksta vienošanās protokolu par savstarpējo sadarbošanos un darba grupas izveidošanu sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona izveidošanai Austrumlatgales reģionā.
Tajā pašā mēnesī lēmumu par iesaistīšanos projektā pieņēma Rēzeknes rajona padome, Rēzeknes pilsētas dome, Ludzas rajona padome un Ludzas pilsētas dome.
2005.gadā projekta īstenošanas ietvaros paredzēts izsludināt konkursu uz Austrumlatgales reģiona cieto sadzīves atkritumu poligona Križevnieki projektēšanu un būvniecību Rēzeknes rajona Ozolaines pagastā.